Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP - Związek Pracodawców

  Adres: ul. Gen.J.Hallera 18, 84-200 Wejherowo

  Tel: (58) 672-25-11, Fax: (58) 672-28-28

   e-mail: biuro@cechwejherowo.pl      lub   barbara@cechwejherowo.pl

 

 

 osoba do kontaktu: Barbara Ciskowska